Hodowla

Pasieka Zarodowa w Maciejowie prowadzi działalność hodowlaną od roku 1972. Posiadamy wyselekcjonowany materiał hodowlany rasy kraińskiej / carnica/o utrwalonych cechach biologicznych i morfologicznych w czterech liniach hodowlanych – pogórska Cb, Cp, Ca, Cr

Celem pracy hodowlanej jest utrzymanie zasobów genetycznych , selekcja materiału i dobór par rodzicielskich pod względem cech produkcyjnych – wysoka miodność oraz korzystnych cech biologicznych- łagodność , nierojliwość, wczesność i dynamika rozwoju ,odporność na choroby i dobra zimotrwałość

Wymiana matek pszczelich na materiał o sprawdzonych i utrwalonych cechach zapewnia satysfakcję i przyjemność pracy w pasiece.

Wysoką wydajność produkcyjną można uzyskać w rodzinach silnych i zdrowych, czyli takich , w których matki wymienia się co najmniej co 2 lata, bowiem tylko młode matki warunkują dobre czerwienie w sezonie pasiecznym. Wymiana matek pozwala uzyskać potomstwo , charakteryzujące się dużą łagodnością, nierojliwością, dzięki czemu praca w pasiece staje się przyjemna, a pszczoły nie zagrażają nikomu z otoczenia. Dobra jakościowo matka to również odporność pszczół na choroby i dobra zimotrwałość rodzin pszczelich.

Krainka pogórska Cb

Są to pszczoły łagodne, dobrze trzymające się plastrów. Zimują dobrze nawet na zapasach z domieszką miodu spadziowego. Rozwój wiosenny wczesny umiarkowanie dynamiczny, dobrze wykorzystują pożytki wczesne wiosenne, a także późniejsze- akacja, malina, lipa, dobrze pracują na spadzi , zbierają duże ilości pyłku. Polecane do pasiek amatorskich i towarowych ze względu na dużą łagodność , nierojność i pracowitość. Polecane i chętnie kupowane przez pszczelarzy z różnych regionów kraju ze względu na wysoki efekt krzyżownicy.

Krainka Ca

Pszczoły niezwykle łagodne, bardzo pracowite, rozwój wiosenny bardzo wczesny i dynamiczny, dzięki czemu wykorzystują pożytki bardzo wczesne- sady , mniszek i rzepak, dobrze pracują również na pożytkach późniejszych kwiatowych. Zimują dobrze podczas stabilnych zim bez gwałtownych ociepleń. Dzięki osiąganiu dużej siły rodzin polecane do tworzenia odkładów i powiększania pasiek. Szczególnie przydatne w rejonach o wczesnej wegetacji roślin , a więc w zachodniej i środkowej części kraju , a także w rejonie Pomorza zarówno do pasiek towarowych jak i amatorskich.

Krainka Cp

Pszczoły tej linii wykorzystują pożytki zarówno wczesne jak i późniejsze kwiatowe oraz spadziowe, bardzo pracowite , miodne, korzystają nawet z pożytków krótkotrwałych, gromadzą duże ilości pyłku, dobrze odbudowują węzę. Dobrze zimują przy niewielkim zużyciu zapasów, miód chętnie lokują w nadstawce. Przy chłodnych wiosnach przyhamowują czerwienie matek , co jednak rekompensują poźniejszą dużą dynamiką rozwoju. W okresach dłuższej niepogody mogą reagować zwiększoną obronnością gniazda. Przydatne i chętnie kupowane w różnych rejonach kraju zarówno w Polsce południowozachodniej, środkowej , a także wschodniej . Polecane do większych pasiek towarowych .

Krainka Cr

Są to pszczoły o dobrym tempie rozwoju wiosennego, dosyć uniwersalne korzystające z pożytków wczesnych – mniszek , rzepak oraz późniejszych –malina, lipa gryka Łagodne, nierojliwe o wysokiej wydajności miodowej. Pszczoły tej linii cenione są przez pszczelarzy w rejonie Wielkopolski, Dolnego Śląska okolic Pogórza i Sudetów, polecane do pasiek towarowych jak również do małych pasiek przydomowych.